See & Do : Seni & Budaya

Pedang Jenawi Senjata Tradisional Dari RiauSenjata-senjatatersebut tidak mutlak diperlukan.Dari sekian banyak jenis senjata tradisional yang ada, yang banyak dimilikimasyarakat adalah jenis pedang, tombak, keris, dan badik. Pedang ‘jenawi’merupakan sejenis senjata pedang yang dipergunakan oleh para panglima perangtempo dulu. Jenis senjata badik (sekin) yang umum digunakan adalah ‘tumbuk lada’, yang bentuknya seperti keris tetapi ukurannya lebih pendek.

Senjata ini digunakanuntuk berperang dan keperluan sehari-hari. Pada mata badik yang untuk berperangsering diolesi dengan racun. Penggunaan badik untuk melawan musuh tersirat dalamungkapan:

“Bila badik telah ditarik dari sarungnya, maka harus ditikamkan pada suatu benda atau binatang. Barulah kemudian badik dimasukkan pada sarungnya ”.
Ungkapan inimenggambarkan, orang Melayu Riau pantang menyerah dalam menghadapi segalatantangan.


Sumber: pengetahuanriau.blogspot.com
Related City Guide:


Perhatian:
Berikan komentar terbaik anda. Jangan SPAM atau menyebarkan kebencian disini.